Počítačové siete

  • návrh počítačových sieti
  • metalická štruktúrovaná kabeláž
  • optické siete
  • meranie a certifikácia siete cat.5e
  • servis a údržba sietí
Počítačové siete